طراحی وب سایت های سفارشی برای مؤسسات خیریه

طراحی وب سایت های سفارشی برای مؤسسات خیریه

امروزه در هر مؤسسه ای داشتن یک وب سایت به منزله درگاهی جهانی یشمار می رود که مؤسسات می توانند از طریق آن حود را به نیکوکاران معرفی کنند و فعالیت های خود را بدون حد و مرز کسترش دهند وب سایت های سفارشی برای مؤسسات خیریه جهت معرفی خود و فعالیت هایی که انجام می دهند و نیز جمع آوری کمک های خیرین به صورت آنلاین از جمله خدماتی است که یُسرا ارائه می دهد. از دیگر خدمات یُسرا طراحی پلتفرم های جمع آوری کمک های آنلاین خیرین می باشد.

برخی از وب سایت های مؤسسات خیریه

که توسط یُسرا طراحی شده است

مؤسسه خیریه پیام امید

مؤسسه خیریه دارالاحسان سنندج

مؤسسه خیریه بوستان رحمت

مؤسسه خیریه باران رحمت