برخی از مؤسساتی که تاکنون به یُسرا اعتماد کرده اند

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره

تهران - تهران

مؤسسه خیریه دارالاحسان

مؤسسه خیریه دارالاحسان

کردستان - سنندج

خیریه تسکین مهر پارسیان

خیریه تسکین مهر پارسیان

فارس - شیراز

مؤسسه خیریه خانه روناک

مؤسسه خیریه خانه روناک

آذربایجان غربی - مهاباد

مؤسسه خیریه سراج ایمان

مؤسسه خیریه سراج ایمان

کرمانشاه - کرمانشاه

مؤسسه خیریه کوهیج

مؤسسه خیریه کوهیج

هرمزگان - بستک

انجمن بیماران کلیوی الزهرا

انجمن بیماران کلیوی الزهرا

ایلام - ایلام

مؤسسه  خیریه باران رحمت

مؤسسه خیریه باران رحمت

گلستان - گرگان

مؤسسه  خیریه صاحب الزمان

مؤسسه خیریه صاحب الزمان

مازندران - نوشهر

ئاسوی بی نیازی کوردستان

ئاسوی بی نیازی کوردستان

کردستان - سنندج

مؤسسه خیریه بنیاد رفاه و کودک و نوجوان ارومیه

مؤسسه خیریه بنیاد رفاه و کودک و نوجوان ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

مؤسسه خیریه احسان

مؤسسه خیریه احسان

فارس - خنچ

مؤسسه خیریه   پیام امید تهران

مؤسسه خیریه پیام امید تهران

کردستان - سنندج

مؤسسه خیریه پناه کودک

مؤسسه خیریه پناه کودک

کرمانشاه - روانسر

انجمن حمایت از کودکان فلج مغزی سگال

انجمن حمایت از کودکان فلج مغزی سگال

تهران - تهران

مؤسسه خیریه  نهرهای جاری بهشت

مؤسسه خیریه نهرهای جاری بهشت

گلستان - گرگان

مؤسسه خیریه ساریژ

مؤسسه خیریه ساریژ

کردستان - دهگلان

مؤسسه خیریه کودکان فرشته اند

مؤسسه خیریه کودکان فرشته اند

تهران - تهران

مؤسسه خیریه  امام علی خدام الحسین

مؤسسه خیریه امام علی خدام الحسین

تهران - تهران

مؤسسه خیریه سرای مهر پارسیان

مؤسسه خیریه سرای مهر پارسیان

فارس - شیراز

مؤسسه خیریه نسیم رحمت

مؤسسه خیریه نسیم رحمت

آذربایجان غربی - مهاباد

مؤسسه خیریه فاروق

مؤسسه خیریه فاروق

هرمزگان - سیریک

مؤسسه خیریه نور افزا

مؤسسه خیریه نور افزا

آذربایجان غربی - مهاباد