ارائه راهکارهای مالیاتی و حسابرسی به مؤسسات خیریه

در سالهای اخیر توجه دولت به واحد های صنفی و مؤسسات خیریه برای ارائه هرچه شفافتر صورت ها و دفاتر مالیاتی بیشتر از قبل شده است. لذا یکی از خدمات بالقوه شبکه یُسرا در این راستا ارائه مشاوره های مالیاتی و حسابرسی به مؤسسات می باشد. در صورت نیاز می توانید با یکی از راه های تماس با ما اقدام به دریافت مشاوره نمایید.

ارائه راهکارهای مالیاتی و حسابرسی به مؤسسات خیریه
نرم افزار جامع و یکپارچه مددکاری و مؤسسات خیریه

آموزش حسابداری مخصوص مؤسسات خیریه

با تو جه به اینکه بکارگیری اصول حسابداری برای شرکت های بازرگانی و خدماتی با مؤسسات خیریه تفاوت هایی دارد و نیاز به تجربه مناسبی در رابطه با سرفصل حسابهـا و گردش آنها دارد. یُسرا به کمک تیم مجرب خود و نرم افزاری که در این رابطه مخصوص حسابداری مؤسسات خیریه تهیه کرده است می تواند کمک قابل توجهی به مؤسسات خیریه در این راستا انجام بدهد

آموزش حقوق و دستمزد و بیمه مخصوص مؤسسات خیریه

با توجه به اینکه نیروهای انسانی در یک مؤسـسه خیریه به صورت های مختلفی فعالیت می کنند برای مثال ممکن است به صورت پاره وقت ، قراردادی ،ساعت کاری و اشکال دیگر باشند. محاسبه میزان حقوق این افراد نیازمند آگاهی کامل بر قوانین کار می باشد. از طرفی نرم افزاری که بتواند با انعطاف بالایی تمامی این موارد را پوشش دهد و محاسبه کند ، بیسار نادر است . و از طرف دیگر محاسبه بیمه و انجام کارهای لیست بیمه و حقوق و دستمزد بسیار پیچیده تر و مشکل تراست.
نرم افزار یُسرا با درک و احاطه کامل به این مسائل و به کمک نرم افزار جامع مددکاری یُسرا توانسته است تا بر این مشکلات به راحتی فایق آید و کمک های چشمگیری را در این راستا به مؤسسات خیریه ارائه نماید

ارائه راهکارهای مالیاتی و حسابرسی به مؤسسات خیریه